türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi randevu 2

İdari Para Cezasının İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu Sadrazam toplantıyı yasa dışı saydığını belirten bir demeç verdi, Amiral Calthorpe ise bu gelişmeyi “vahim” olarak niteledi. Hükümet, İngilizler’in baskısı sonucu Mustafa Kemal ile Rauf Bey’in tutuklanarak İstanbul’a...

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi örneği 10

2908 Sayılı Eski Dernekler Kanunu (2) Sanık savuşur veya ara vermeyi izleyen oturuma gelmezse, öncedensorguya çekilmiş ve artık hazır bulunmasına mahkemece gerek görülmezse, davayokluğunda bitirilebilir\. Poker ve blackjack masalarında şansını denemekten çekinme....

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi örneği 10

2908 Sayılı Eski Dernekler Kanunu (2) Sanık savuşur veya ara vermeyi izleyen oturuma gelmezse, öncedensorguya çekilmiş ve artık hazır bulunmasına mahkemece gerek görülmezse, davayokluğunda bitirilebilir\. Poker ve blackjack masalarında şansını denemekten çekinme....